Závěrečná práce z matiky - v pondělí

29.05.2015 15:22
  • násobení a dělení ( i 10 a 100)
  • sčítání a odčítání vedle sebe a pod sebou
  • urči sudé a liché číslo
  • porovnávání
  • narýsuj úsečku a přímku
  • slovní úlohy

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz