Věta - druhy vět, pořadí vět, slov, slabiky

28.10.2013 10:59

Druhy vět

Pořadí vět a slov

Kontakt

Šárka Jánošíková třídní učitelka 739 497 107 sarkajanos@seznam.cz