Věta - druhy vět, pořadí vět, slov, slabiky

28.10.2013 10:59

Druhy vět

Pořadí vět a slov

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz