Referáty za druhé pololetí

29.05.2015 15:25

někteří žáci nemají splněné referáty - mají mít 2 knížky za pololetí (známky uzavírám v pátek 12. 6.- do tohoto data by měli splnit dva referáty)

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz