Referáty - knížky

11.01.2016 21:46

Někteří žáci nemají splněné referáty - mají mít 2 knížky za pololetí

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz