Pro nemocné

04.04.2016 12:08

V matematice jsme začali jednotky délky (učebnice strana 82 rámeček). Do školních sešitů vypsat jednotky délky a rámeček zopakuj si. V pracovním sešitu str. 13 cvičení 1,2,3,4,6 máme hotové. V přírodovědě jsme začali novou látku Vlastnosti látek - učebnice str. 34 Délka, pracovní sešit str. 16.

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz