Počítáme do 20 s přechodem přes desítku

20.09.2013 14:02

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem (postup jako našem v pracovním sešitě)

Sčítání s přechodem 10

Odčítání s přechodem 10

Sčítání a odčítání s přechodem 10

 

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz