Písmena N, D, K, R, V, Z, H, dvojhlásky AU, OU

21.01.2013 20:20

 

 

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz