Listy

09.10.2015 14:14

Zapomněla jsem dětem říct, aby si na pondělí přinesly listy. Děkuji

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz