Knížky

25.05.2016 07:50

Žáci by měli mít do 10.6. přečtěné a odvyprávěné dvě knížky. Kdo nebude mít dostane pětku.  

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz