Feelings, greetings (Unit 4)

14.01.2013 21:00

Chit Chat 1 - Pirates (Unit 4)

Rozšíření slovní zásoby - téma Feelings

Rozšíření slovní zásoby - téma Greetings

Videa

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz