Samohlásky - rozlišování délek

24.01.2014 14:07

Samohlásky

Pravopis u/ú/ů

 

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz