Samohlásky - rozlišování délek

24.01.2014 14:07

Samohlásky

Pravopis u/ú/ů

 

Kontakt

Šárka Jánošíková třídní učitelka 739 497 107 sarkajanos@seznam.cz