Classroom (Unit 1, Unit 2)

14.10.2012 17:25

 

Chit Chat - Unit 1, Unit 2 - Classroom bugs, The TV show

Rozšíření slovní zásoby - téma Classroom

Video

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz