30.6. Vydávání vysvědčení

09.06.2016 10:41

Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk.

Oběd v 10.00.

Kontakt

Mgr. Jana Hájková třídní učitelka hajkova.jana100@seznam.cz